Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 120Χ70 Σε Λευκό Χρώμα HM5232.02

Καπάκια Werzalit

Showing 1–24 of 58 results

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 120Χ70 Σε Λευκό Χρώμα HM5232.02

  54.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 120Χ70 Σε Λευκό Χρώμα HM5232.02

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 60Χ60 Σε Λευκό Χρώμα HM5229.02

  35.99 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 60Χ60 Σε Λευκό Χρώμα HM5229.02

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 70×70 Σε Λευκό Χρώμα HM5230.02

  37.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit 70×70 Σε Λευκό Χρώμα HM5230.02

  Βάρος επιφάνειας 8,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit Φ60 Σε Λευκό Χρώμα HM5227.02

  28.60 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit Φ60 Σε Λευκό Χρώμα HM5227.02

  Βάρος επιφάνειας 4,6 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit Φ70 Σε Λευκό Χρώμα HM5228.02

  34.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 101 Werzalit Φ70 Σε Λευκό Χρώμα HM5228.02

  Βάρος επιφάνειας 5,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit 60Χ60 Σε Μαύρο Χρώμα HM5229.01

  35.99 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit 60Χ60 Σε Μαύρο Χρώμα HM5229.01

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit 70×70 Σε Μαύρο Χρώμα HM5230.01

  37.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit 70×70 Σε Μαύρο Χρώμα HM5230.01

  Βάρος επιφάνειας 8,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit Φ60 Σε Μαύρο Χρώμα HM5227.01

  29.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit Φ60 Σε Μαύρο Χρώμα HM5227.01

  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit Φ70 Σε Μαύρο Χρώμα HM5228.01

  34.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 190 Werzalit Φ70 Σε Μαύρο Χρώμα HM5228.01

  Βάρος επιφάνειας 5,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 120Χ70 Σε Wenge Χρώμα HM5232.03

  54.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 120Χ70 Σε Wenge Χρώμα HM5232.03

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 60Χ60 Σε Wenge Χρώμα HM5229.03

  35.99 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 60Χ60 Σε Wenge Χρώμα HM5229.03

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 70×70 Σε Wenge Χρώμα HM5230.03

  37.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 70×70 Σε Wenge Χρώμα HM5230.03

  Βάρος επιφάνειας 8,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 80×80 Σε Wenge Χρώμα HM5231.03

  41.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit 80×80 Σε Wenge Χρώμα HM5231.03

  Βάρος επιφάνειας 10,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit Φ60 Σε Wenge Χρώμα HM5227.03

  29.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit Φ60 Σε Wenge Χρώμα HM5227.03

  Βάρος επιφάνειας 4,6 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm.
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit Φ70 Σε Wenge Χρώμα HM5228.03

  34.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 272 Werzalit Φ70 Σε Wenge Χρώμα HM5228.03

  Βάρος επιφάνειας 5,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 120Χ70 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5232.08

  54.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 120Χ70 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5232.08

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 60Χ60 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5229.08

  35.99 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 60Χ60 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5229.08

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 70×70 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5230.08

  37.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 70×70 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5230.08

  Βάρος επιφάνειας 8,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 80×80 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5231.08

  41.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit 80×80 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5231.08

  Βάρος επιφάνειας 10,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit Φ60 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5227.08

  29.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit Φ60 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5227.08

  Βάρος επιφάνειας 4,6 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit Φ70 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5228.08

  34.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 411 Werzalit Φ70 Σε Μάρμαρο Λευκό Χρώμα HM5228.08

  Βάρος επιφάνειας 5,9 κιλά
  Πάχος επιφάνειας 18mm και η κρέμαση είναι 25mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 525 Werzalit 120Χ80 Indian Sesami HM5630.10

  59.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 525 Werzalit 120Χ80 Indian Sesami HM5630.10

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 525 Werzalit 60Χ60 Indian Sesami HM5229.10

  35.99 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 525 Werzalit 60Χ60 Indian Sesami HM5229.10

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.

 • Επιφάνεια Τραπεζιού 525 Werzalit 70Χ70 Indian Sesami HM5230.10

  37.90 ΜΕ ΦΠΑ

  Επιφάνεια Τραπεζιού 525 Werzalit 70Χ70 Indian Sesami HM5230.10

  Πάχος επιφάνειας 20,5mm και η κρέμαση είναι 35mm
  ΠΡΟΣΟΧΗ* Η βάση στήριξης του τραπεζιού θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από έκθεση στον ήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρέβλωσης της επιφάνειας.
  Συσκευασία 1 τεμαχίου.